1421 Sofia, Bulgaria

(00 359) 878 77 88 24 office@krestoni.com

Разработка на продукти (Проектиране)

Предлагаме конструиране на технически изделия от началото (идеята) до края (готовият продукт). Етапите включват:

Self_belay

  • Изясняване / генериране на идеята по задание на клиента;
  • Определяне на ключовите акценти за продукта;
  • Създаване на множество разнообразни концепции на ниво скици, за обсъждане с клиента;
  • Избиране на най-добрата и доразработването ѝ;
  • Прилагане на основни дизайнерски принципи за пропорция, формообразуване, цветови съчетания и други, ако продуктът и клиентът го изискват;
  • Прилагане на инженерни компютърни симулации и анализи, за определяне на оптимална форма, размери, материал, технологична обработка, разположение на детайлите, проверки за колизии с други елементи от изделието и други;
  • Фотореалистични визуализации на бъдещия продукт;
  • Прототипиране (3Д принт, фрезова и стругова обработки), ако характерът на детайла го позволява;
  • Тестване на прототипи или нулева серия в лицензирани и сертифицирани лаборатории с предоставяне на тестови протоколи от изпитването. Тестовете включват, както разрушителен, така и безразрушителен контрол;
  • Производство на крайния продукт в зависимост от характера му, ако технологичните ни възможности го позволяват.