1421 Sofia, Bulgaria

(00 359) 878 77 88 24 office@krestoni.com

Симулационни анализи по Метода на Крайните Елементи

Предлагаме компютърни симулации и анализи на нови и съществуващи изделия по заявка на клиента.

Stress_575MPa

  • Якостни и деформационни анализи, посредством компютърни симулации с прилагане широка гама от материали;
  • Нелинейни анализи;
  • Динамични симулации на движение;
  • Термо-флуидни анализи. Взаимодействие на флуид с околната среда – приемане и отдаване на температура, скорост на движение на флуида, промяна в налягането и др.
  • Реологични анализи за запълване на шприцформи с пластмаса, което включва определяне на оптимални режими за шприцоване на конкретно изделие (определяне на леякова система, местоположение на втоци, оптимално налягане на шприцоване, време на шприцоване, време за охлаждане, общо време на цикъл, налягане при задържане и др.).
  • Анализи за умора на материала при конкретни условия на натоварване;