4230 Asenovgrad, Bulgaria

(00 359) 878 77 88 24 office@krestoni.com

Оптимизации на формата и размерите

Предлагаме оптимизации на съществуващи продукти по заявка на клиента, целящи редукция на масата при запазване на здравината, което води до повишена печалба за производителя.

Transparent_envelope

  • Оптимизиране формата и размерите на детайлите, посредством компютърен анализ. Резултатът е редуцирана маса и размери при запазване на здравината;
  • Оптимизиране, посредством подмяна или модифициране на материала;
  • Оптимизиране, чрез промяна или модифициране на технологията за производство;
  • Оптимизиране на процеси при шприцоване на детайли от пластмаса;
  • Оптимизиране и / или пригодяване на детайли за шприцоване от пластмаса или обработка, чрез  полутечно щамповане на детайли от алуминиеви сплави.

 

0
0