4230 Asenovgrad, Bulgaria

(00 359) 878 77 88 24 office@krestoni.com

Услуги

Разработка на продукти (Проектиране на технически изделия)

Предлагаме конструиране на технически изделия от началото (идеята) до края (готовият продукт). Етапите включват:

Self_belay

 • Изясняване / генериране на идеята по задание на клиента;
 • Определяне на ключовите акценти за продукта;
 • Създаване на множество разнообразни концепции на ниво скици, за обсъждане с клиента;
 • Избиране на най-добрата и доразработването ѝ;
 • Прилагане на основни дизайнерски принципи за пропорция, формообразуване, цветови съчетания и други, ако продуктът и клиентът го изискват;
 • Прилагане на инженерни компютърни симулации и анализи, за определяне на оптимална форма, размери, материал, технологична обработка, разположение на детайлите, проверки за колизии с други елементи от изделието и други;
 • Фотореалистични визуализации на бъдещия продукт;
 • Прототипиране (3Д принт, фрезова и стругова обработки), ако характерът на детайла го позволява;
 • Тестване на прототипи или нулева серия в лицензирани и сертифицирани лаборатории с предоставяне на тестови протоколи от изпитването. Тестовете включват, както разрушителен, така и безразрушителен контрол;
 • Производство на крайния продукт в зависимост от характера му, ако технологичните ни възможности го позволяват.
На схемата по-долу може да се запознаете в графичен вид с процеса разработка на продукт.  
Освен разработката на целия продукт, ние можем да ви предложим проектирането на инструменталната екипировка като цялостен проект с нужната конструкторска документация, готов за производството му.
Освен разработването на пластмасови, можем да ви предложим и това на метални продукти. Работим в партньорски отношения с фирми за ЦНЦ металообработка, включваща струговане, фрезоване и електроерозийна обработки, както и с изпитателни лаборатории, и фирми за бързо прототипиране (3Д принт) като можем да ви предложим тестване на прототипи, нулеви серии, както и редовни серии на разрушителен контрол с издаване на нужните протоколи след изпитването.

Симулационни анализи по Метода на Крайните Елементи

Предлагаме компютърни симулации и анализи на нови и съществуващи изделия по заявка на клиента.

Stress_575MPa

 • Якостни и деформационни анализи, посредством компютърни симулации с прилагане широка гама от материали;
 • Нелинейни анализи;
 • Динамични симулации на движение;
 • Термо-флуидни анализи. Взаимодействие на флуид с околната среда – приемане и отдаване на температура, скорост на движение на флуида, промяна в налягането и др.
 • Реологични анализи за запълване на шприцформи с пластмаса, което включва определяне на оптимални режими за шприцоване на конкретно изделие (определяне на леякова система, местоположение на втоци, оптимално налягане на шприцоване, време на шприцоване, време за охлаждане, общо време на цикъл, налягане при задържане и др.).
 • Анализи за умора на материала при конкретни условия на натоварване;
Отделът ни, посветен изцяло на симулации за запълване на шприцформи е съставен изцяло от дългогдишни професионалисти в областта на синтетичните полимери и предоставя задълбочен анализ, чрез който да подобри качеството на шприцованите детайли още в етапа на проектиране, преди физическото изпълнение на шприцформите, като по този начин цели да намали значително разходите за производство и справяне с последващи проблеми.

Оптимизации на формата и размерите

Предлагаме оптимизации на съществуващи продукти по заявка на клиента, целящи редукция на масата при запазване на здравината, което води до повишена печалба за производителя.

Transparent_envelope

 • Оптимизиране формата и размерите на детайлите, посредством компютърен анализ. Резултатът е редуцирана маса и размери при запазване на здравината;
 • Оптимизиране, посредством подмяна или модифициране на материала;
 • Оптимизиране, чрез промяна или модифициране на технологията за производство;
 • Оптимизиране на процеси при шприцоване на детайли от пластмаса;
 • Оптимизиране и / или пригодяване на детайли за шприцоване от пластмаса или обработка, чрез  полутечно щамповане на детайли от алуминиеви сплави.

Шприцоване на детайли от пластмаса

Предлагаме услуги, свързани с шприцоване на детайли от пластмаса с обем до 80 куб.см.

Heel_tips

 

 • Висококачествени отливки на пластмасови детайли;
 • Работим с най-разпространените термопластични материали – PE, PP, PA, PC, PS, ABS, PVC, PET, POM, TPU и др.

 

 


 

Металообработка с ЦПУ машини

Предлагаме металорежещи услуги, посредством автоматизирани фрезови и стругови обработващи центри с цифрово програмно управление (ЦПУ).

 • Струговане на метали и полимери;
 • Фрезоване на детайли и изделия с проста и сложна форма;
 • Нишкова електроерозийна обработка;
 • Термична обработка;
 • Полутечно щамповане;

 

 


 

0
0