4230 Asenovgrad, Bulgaria

(00 359) 878 77 88 24 office@krestoni.com

Лабораторни изпитания на метали и полимери

Предлагаме следните услуги:

За Метали:

 • Механични изпитвания;
 • Спектрален анализ:
 • Неметални включвания и газове в метали;
 • Металография;
 • Сканираща електронна микроскопия и микроанализ;
 • Трансмисионна електронна микроскопия;
 • Рентгеноструктурен анализ;
 • Корозия на металите;
 • Безразрушителен контрол;
 • Изпитване на опаковки;

 

За Полимери:

 • Идентификация, охарактеризиране и технологичен контрол на полимери, материали и композити на основата на полимери (качествен и количествен анализ, термо-механични свойства, кислороден индекс, молекулно-масови характеристики, размер на наночастици, вискозитет, реологични параметри и др.)
 • Клиентите получават пълна информация за тълкуването на аналитичните данни, както и за специфичните условия и начини на по-нататъшното използване на тези материали
 • Консултантски услуги за материалите и тяхото използване
 • Разработване на производствени технологии.
0
0