4230 Asenovgrad, Bulgaria

(00 359) 878 77 88 24 office@krestoni.com

Services

Лабораторни изпитания на метали и полимери

Предлагаме следните услуги: За Метали: Механични изпитвания; Спектрален анализ: Неметални включвания и газове в метали; Металография; Сканираща електронна микроскопия и микроанализ; Трансмисионна електронна микроскопия; Рентгеноструктурен анализ; Корозия на металите; Безразрушителен контрол; Изпитване на опаковки;   За Полимери: Идентификация, охарактеризиране и технологичен контрол на полимери, материали и композити на основата на полимери […]

Металообработка с ЦПУ машини

Предлагаме металорежещи услуги, посредством автоматизирани фрезови и стругови обработващи центри с цифрово програмно управление (ЦПУ). Струговане на метали и полимери; 1.1. Разполагаме с 4 ЦПУ струга, един комбиниран (струг + фреза) и 3 универсални;  1.2. Обработваме: — Метали – дураулуминий, бронз, месинг, мед, неръждаема стомана, черна стомана; — Полимери – […]

Шприцоване на детайли от пластмаса

Предлагаме услуги, свързани с шприцоване на детайли от пластмаса с обем до 70 куб.см. Висококачествени отливки на пластмасови детайли; Работим с най-разпространените термопластични материали – PE, PP, PA, PC, PS, ABS, PVC, PET, POM, TPU и др.        

Оптимизации на формата и размерите

Предлагаме оптимизации на съществуващи продукти по заявка на клиента, целящи редукция на масата при запазване на здравината, което води до повишена печалба за производителя. Оптимизиране формата и размерите на детайлите, посредством компютърен анализ. Резултатът е редуцирана маса и размери при запазване на здравината; Оптимизиране, посредством подмяна или модифициране на материала; Оптимизиране, […]

Инженерни симулационни анализи

Предлагаме компютърни симулации и анализи на нови и съществуващи изделия по заявка на клиента. Якостни и деформационни анализи, посредством компютърни симулации с прилагане широка гама от материали; Нелинейни анализи; Динамични симулации на движение; Термо-флуидни анализи. Взаимодействие на флуид с околната среда – приемане и отдаване на температура, скорост на движение на флуида, […]

Разработка на продукти (Проектиране)

Предлагаме конструиране на технически изделия от началото (идеята) до края (готовият продукт). Етапите включват: Изясняване / генериране на идеята по задание на клиента; Определяне на ключовите акценти за продукта; Създаване на множество разнообразни концепции на ниво скици, за обсъждане с клиента; Избиране на най-добрата и доразработването ѝ; Прилагане на основни дизайнерски […]

0
0