4230 Asenovgrad, Bulgaria

(00 359) 878 77 88 24 office@krestoni.com

Защо изнесени инженерни услуги?

Защо изнесени инженерни услуги?

Много от най-конкурентните фирми по Света използват, на договорни начала, фирми за изнесени инженерни услуги, за да задоволят своите професионални нужди. Това се отнася, както за компании, които нямат собствен инженерен отдел, така и за тези, които имат група от опитни инженери. Екипът на КРЕСТОНИ работи рутинно и с двата типа компании. С правилния доставчик, екипите за изнесени инженерни услуги биха могли да развият пълноценно даден продукт и да го придвижат към производство или могат да развият само критичните подсистеми, от които имате нужда. И в двата случая, възлагането на проект към аутсоурс инженерингова фирма ще доведе до освобождаването на управленски ресурси във Вашата фирма и би ускорило появата на продукта Ви на пазара. Накратко, използването на външни инженерингови услуги осигурява нужното нарастване на капацитета и гъвкавостта, които фирмите изискват, когато разработват сложни системи под взискателни графици.

why-outsource

  • По-голямо внимание

Ангажирането на външен екип за инженеригнови услуги може да насърчи по-висока дисциплина и фокусиране върху изискванията и крайните срокове за изпълнение на проектите.

Също така, фирмите за външни инженерингови услуги на договорни начала, могат да осигурят по-пълноценно фокусиране върху проектите от вътрешно-фирмените Ви инженерни екипи, които са в непрекъснат многозадачен режим по различни проекти, а понякога са и в състояние на “поддръжка” на вече създадените продукти.

A team of people works together to lift an arrow with words illustrating the importance of working as a team to achieve goals and improve

  • Скорост на разгръщане

Екип за външни инженерингови услуги бързо би могъл да Ви подготви експертиза, която обикновено не е необходима за нормалния работен процес на фирмата Ви, но би могла да Ви потрябва при нужда. Изнесените инженерни услуги позволяват по-бързо достигане на продукта до пазара и по-ниски общи разходи.

Като доставчик на изнесени инженерни услуги на договорни начала, екипът на КРЕСТОНИ има бърз достъп до експертиза, която клиентът може да няма в своя вътрешен инженерен отдел. Ние доставяме старши таланти много бързо, спестявайки на нашите клиенти разходи, загуба на управленски фокус и риск, свързан с наемането и набирането на персонал. .

  • Резултати с високо качество

Договорно-базираните външни инженерни услуги могат да предложат по-голяма устойчивост на интелектуална собственост и да осигурят по-голям пренос на основни знания, отколкото наемането на вътрешен персонал. Докато много от вътрешните участници в основния екип по даден проект са пренасочени към други проекти и/или напускат компанията, след като завършат проект, доставчикът на външни инженерингови услуги може да осигури добре документиран код за вътрешна употреба и да бъде на разположение за повторно ангажиране на гъвкава основа.

В допълнение, външните инженерни услуги на екип КРЕСТОНИ предлагат по-висока вероятност за предоставяне на висококачествен продукт на време, в сравнение с това да наемате нов персонал.

  • Ефективност на разходите.

Изнесените договорно-базаирани инженерингови услуги Ви позволяват да въведете външни експертни ресурси в проектите си, без да увеличавате текущите си оперативни разходи или да се тревожите за запазването на заетосста на новите си служители, след като са приключили голям проект.

Договрно-базираният външен инженеринг Ви позволява още да контролирате и проверявате разходите си по-ясно в сравнение с вътрешните си инженерни услуги.

  • По-голям обхват на опит

Едно предимство, което има външният инженерен екип пред вътрешния е това, че по своята същност, въшншният екип е изложен на широк спектър от различни проекти и фирми, като по този начин има по-широкообхватен опит, който използва при изграждането на оптимално решение. Дали ще бъде свързано с намирането на умно техническо решение или прилагане на процес, който работи, най-добрите екипи за изнесени инженерни услуги на договорни начала, са умели в прилагането на най-добрите практики в индустрията за Вашата фирма и Вашия проект.

Клиентите на Екипът КРЕСТОНИ, извлекли полза от нашия доказан опит, усърдие и гъвкавост, имат по-ниски инфраструктурни разходи и силно оценяват скоростта, с която постигаме резултати.

0
0