4230 Asenovgrad, Bulgaria

(00 359) 878 77 88 24 office@krestoni.com

Archive for Month: 2019

Лабораторни изпитания на метали и полимери

Предлагаме следните услуги: За Метали: Механични изпитвания; Спектрален анализ: Неметални включвания и газове в метали; Металография; Сканираща електронна микроскопия и микроанализ; Трансмисионна електронна микроскопия; Рентгеноструктурен анализ; Корозия на металите; Безразрушителен контрол; Изпитване на опаковки;   За Полимери: Идентификация, охарактеризиране и технологичен контрол на полимери, материали и композити на основата на полимери […]

0
0